Rijnlands

Bewegen naar Rijnlands betekent een paradigmashift. Het is een sprong naar een compleet andere denkwijze. Samenwerken, vertrouwen en gemeenschapszin worden natuurlijke thema's. Individualistisch gewin past niet meer. Het draait om gezag op basis van inhoud in plaats van macht op basis van positie. De coördinatie van de zorg vindt plaats vanaf de werkvloer. "Wie het weet mag het zeggen", wordt de nieuwe leidraad. Zelfsturende teams zijn een logisch gevolg.

Zorgvragers en zorgverleners komen centraal te staan. Het behagen van de financiers krijgt een andere prioriteit (stake holder versus share holder value). Waarden -en geen regels-  vormen de basis voor afspraken (principle based versus rule based). De mens en de teams worden de bron van kwaliteit en niet het moeizaam geconstrueerde systeem.

De sprong naar Rijnlands biedt talloze kansen. Nieuw elan lonkt.

Rijnlands

Onze opdrachtgevers

Logo Zorgaccent.PNG   Logo betuwe nieuw      Logo Amstelring200breed           logo zonnehuisgroep amstelland   logo kalorama nieuw

logo reinier van arkel    SWZ LOGO 1024x512    logo karakter   Logo de wever 1